Onder de naam Raamwerk advies en tekst verleent historica en archivaris Margreet Windhorst diensten op het gebied van beleidsadvisering en beleidscommunicatie. Haar inhoudelijke expertise ligt met name op het gebied van informatiemanagement en erfgoedbeleid. Zij put daarbij uit haar beleids- en advieservaring bij verschillende overheidsorganisaties: het ministerie van BZK, de Raad voor Cultuur en de gemeente Rotterdam. Zij was mede-opsteller van het rapport Gewaardeerd Verleden, waarin de commissie Jeurgens in 2007 een visie ontvouwde op een nieuwe methodiek voor waardering en selectie van archieven.

Sinds april 2008 werkt zij als zelfstandige voor een breed scala van opdrachtgevers:


Raamwerk advies & tekst
Kuiperstraat 22
2801 NS Gouda
telefoon 06 - 521 76 197